Breaking News

Peran Komunikasi Massa dalam Pendidikan

Sumber : Canva.com

Peran Komunikasi Massa dalam Pendidikan

Keberhasilan suatu pendidikan tidak sepenuhnya tergantung pada proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah, melainkan juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dimana dalam

lingkungan keluarga akan berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian individu, dalam segi meniru dan membiaskan suatu kegiatan yang ada di dalam keluarga tersebut. Namun, terdapat faktor lain yang menjadi pengaruh dalam dunia pendidikan yaitu media massa.


Dalam ilmu komunikasi sendiri, pandangan mengenai kekuatan media massa dalam mempengaruhi individu dan masyarakat selalu mengalami perubahan. Pada tahun 1960 Joseph T. Klapper dengan bukunya The Effects of MassCommunication, memploklamirkan pendapat dominan, media massa hanya memilki efek yang amat terbatas pada masyarakat. Namun demikian secara gradual bermunculan penelitian dan teori-teori komunikasi baru yang akhirnya kembali melihat media massa sebagai institusi yang memilki pengaruh kuat pada banyak aspek kehidupan masyarakat terutama pada anak tingkat sekolah dasar.Untuk pengetahuan lebih lanjut klik tulisan di bawah ini;


👇👇👇

Peranan Komunikasi Masa

Advertisement

Cari sesuatu di sini

Close